Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 29 април 2016 г.

Представяне на проект "Час и междучасие"

На 23 март ОУ "Г. С. Раковски" представиха спечеления от тях проект по Програма "Участвам - Дарявам - Променям" на сдружение "Първи юни" - Бяла Слатина "Час и междучасие". Проектът е насочен към създаване на училищно радио.
Гости на срещата бяха Кметът на Община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков, кметът на с. Търнак - Йото Марков, Йонка Данова от ЦМДТ "Амалипе" и представители на Тръст за социална алтернатива.
Ученици от училището изнесоха поздравителен концерт, а г-жа Милчева представи основните цели и насоки на проекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар