Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 25 февруари 2015 г.

Отчет на полицията

Илка Тодорова
На 12.02.2015т в кметство с.Търнак съвместно с граждани от селото се проведе среща.отчет на РПУ гр.Бяла Слатина за дейността му в селото през2014г. На срещата стана ясно, че битовата престъпност в с.Търнак е най-ниската в общината.От констатираните кражби половината са приключили и вещите са върнати, останалите се работят в момента.Превенцията за системно наблюдаване на къщите които се обитават през лятото е много добра и нямаме кражби там.Имаме само едно ПТП което означава ,че и този проблем се лукализира.Обстановката в селото е спокоина и на с проблемите се работи веднага .По този начин не се дава възможност да се овеличават нарушенията , а също тока дава спокойствие на гражданите.Взе се решение да бъдат поставени пътни знаци за регулиране на паркирането в централната част на селото.Също така да се изградят 2 бр. ограничители на скоростта по-улица" Марин Стоянов " и по-този начин предпазим децата от ПТП.

Ученици сурвакаха кметицата

На 14 януари ученици от ОУ "Г. С. Раковски" - с. Търнак сурвакаха за здраве и берекет кметът на с. Търнак г-жа Илка Тодорова. Децата поздравиха всички служители на кметството с кратка програма.