Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 22 февруари 2012 г.

Работна среща по проект в ОУ "Г. С. Раковски"

На 21 февруари в сградата на начален етап на ОУ „Г. С. Раковски” – с. Търнак се проведе поредната работна среща по проект „Ефективно партньорство за пълноценна интеграция”, който се осъществява съвместно с ЦОИДУЕМ – гр. София. Ръководител на проекта е директорът на училището Людмил Николов, а координатор – началният учител Светла Върбанова.
Целта на проекта е стимулиране процесите на успешна интеграция на децата и учениците от с. Търнак като една от основните характеристики на модернизация на българската образователна система.
На срещата присъстваха представител на Кметство – с. Търнак, г-жа Мариета Иванова – директор на ЦДГ „Детелина” – с. Търнак, като партньор по проекта, родители, общественици.
ОУ „Г. С. Раковски” – с. Търнак активно участва в различни проекти, с цел повишаване на образователната дейност, свиване на проблема с отсъстващите ученици и включването на родителите както в проектите, така и в цялостната учебна дейност на училището.

вторник, 14 февруари 2012 г.

Полицията изнесе отчет за 2011 г.

На 8 февруари в кабинета на кмета ПИ Цеко Павров, Пламен Нанков - началник охранителна полиция в РПУ - гр. Бяла Слатина и Мл.И. Красимир Савчев - отговорен полицай за с. Търнак, представиха пред жители на селото отчет за дейността на РПУ - гр. Бяла Слатина за 2011 г. В отчета се отбеляза, че е нараснал процентът на битовите престъпления.
Инспектор Павлов представи и поставените пред РПУ задачи:
1. Повишаване доверието към полицията чрез изготвената национална стратегия "Полицията в близост до обществото";
2. Организираното наблюдение на проявили се лица;
3. Подобряване работата на полицията и изнасяне на периодични отчети;
4. Недопускане на проблеми по работата на земеделци и животновъди и опазване на реколтата;
5. Подобряване на обществения ред, сигурността на жителите, и на публичната и частна собственост.
Основната цел на РПУ е осигуряване на обществения ред и сигурност, подобряване работата на КАТ и намаляване на нарушенията по пътищата.
В заключение инспектор Павлов се съгласи с кмета на Търнак Илка Тодорова, че откакто в Търнак има нощна охрана битовите престъпления чувствително са намалели.