Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 30 май 2011 г.

50 години ЦДГ с. Търнак


в. "Вестител"
ЦДГ с. Търнак празнува на 27 май 2011 година, Читалище "Васил Левски - 1899" своя петдесети рожден ден.
Половин вековен юбилей, през който детската градина е запазена територия за децата в с. Търнак. Детското заведение е съградило и продължава да изгражда стотици характери, възпитало е и обучило поколения деца. Като социална институция тя достойно изпълнява през годините своята важна обществена поръчка – подготвя подрастващите в за училището и живота.
Прелиствайки летописната книга, г-жа Мариета Иванова – директор на ЦДГ „Детелина” гр. Бяла Слатина, чиито филиал е ЦДГ с. Търнак, събуди мили спомени напомнящи за хора и събития от по-далечното и по-близко минало.
Чудният свят на детското ежедневие се осигурява и реализира от екип от професионалисти, изграждащи онази визия на ЦДГ с. Търнак, която я прави не само успешно конкурентноспособна, но и предпочитано място за деца и родители, сподели директорката.
Тук се осигурява образователно-възпитателен процес с високо качество, който включва: качествена задължителна предучилищна подготовка на децата за успешен старт в училище – наша отговорност; осигуряване възможност на всички деца за достъп и равен шанс за успешно училищно обучение; стимулиране развитието на детето и приоритет на доминиращата дейност в предучилищна възраст – играта; възпитаване и приобщаване към културните ценности, традиции на нацията и света.
Основни приоритети в работата на амбициозния екип на детската градина са: утвърждаване на модерно предучилищно възпитание при зачитане на традициите и собствения имидж на детското заведение; гарантиране на привлекателно за децата и семейството възпитание и обучение съобразно държавните образователни изисквания и създаване на оптимални усло-вия за това; ценностно ориентирани и нравствено богати личности; работа в екип за оптимално използване на наличните ресурси; избор и приложение на разнообразни образователни стратегии и техники, необходими за целите на обучението осигуряващи равен шанс и качество.
Гости на тържественото честване на юбилея бяха: Маргарита Стоевска – директор Дирекция „Образование, култура, здравни и социални дейности” в Община Бяла Слатина, Георги Кирков – Кмет на с. Търнак, директори от всички детски учебни заведения на територията на общината.
Присъстващите гости, родители и деца аплодираха бурно, с много усмивки и веселие изпълненията на малчуганите – възпитаници на детската градина. Музикално-поетичната програма, продължила повече от час и половина, завърши с поздравления и много подаръци. Поздравителни адреси бяха прочетени от името на инж. Венцислав Василев – Кмет на Община Бяла Слатина, Кметство с. Търнак, ЦДГ „Детелина” гр. Бяла Слатина, ОДЗ „Слънчице” гр. Бяла Слатина, ЦДГ „Червена шапчица” с. Габаре, ЦДГ „Радост” гр. Бяла Слатина и ОУ „Г.Ст. Раковски” с. Търнак.
Вече 50 години в с. Търнак не само се подготвят децата за училище, но и се запазва самоценността на детството, което е важно условие да бъдат децата умни, весели, щастливи.
Историята на ЦДГ с. Търнак не свършва до тук – тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители. Екипът на детското заведение бди над детството и знае, че утре децата ще му пишат оценка за своето бъдеще.

петък, 27 май 2011 г.

Изложба за 24 май

На 20 май пред Кметство - с. Търнак бе подредена изложба на старобългарска летопис. Бяха показани инициали, с които е украсявана старобългарската книга и някои от най-известните Старобългарски писмени паметници - Томичовия псалтир, Асеманиевото евангелие, Манасиевата хроника, Зографското евангелие, Хилендарски листове.
Изложбата бе организирана от Кметство - с. Търнак, като част от празниците, посветени на 24 май. Експонатите проследяваха прехода между глаголицата и кирилицата и еволюционното развитие на българската азбука.
Хората с интерес се спираха да разгледат и с интерес зачитаха изнесената информация.

"Златна есен" посрещнаха гости от Кнежа

четвъртък, 12 май 2011 г.

1 май - Ден на труда


На 1 май жители на с. Търнак отпразнуваха Международния ден на труда в гр. Бяла Слатина.

Празникът започна с кръшни хора на площада пред сградата на Общината, под съпровода на духова музика. Веселието продължи в ресторант „Скът”, който едва побираше празнуващите.

Поздрав към всички присъстващи отправи председателят на БСП – Бяла Слатина и кметът на Общината – инж. Венцислав Василев.

Аира (легенда)

вторник, 3 май 2011 г.

Информационен семинар в Търнак

в. Вестител
„Програма за развитие на селските райони. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони”.
На 29.04.2011 г. от 13.00 часа в клуба на пенсионера в с. Търнак се проведе информационен семинар за популяризиране на разработената стратегия за местно развитие и МИГ по Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Бяла Слатина „ на Община Бяла Слатина.
В семинара взеха участие: жители на селата Търнак, Соколаре и Бъркачево;местни лидери; екип на МИГ Бяла Слатина; експерти на МИГ Бяла Слатина;представители на партньорите формирали МИГ Бяла Слатина: Община Бяла Слатина, “СРЕБРЕНЯ 99”АД, СНЦ „Център на подпомагане на ромските инициативи”; граждани на Община Бяла Слатина.

Културен клуб "Златна есен" отбеляза 15 години от създаването си

в. Вестител

15 години от създаването на Културен клуб на пенсионера „Златна есен”, празнуваха на 27 април, хората от третата възраст в с. Търнак. Гости на тържеството бяха: Цветан Минков – председател на Централния съвет към Съюза на пенсионерите в България, Коца Монева – председател на общинската Организация и на ККП „Бела Слата”, гр. Бяла Слатина, Силвия Първановска – ст. експерт Здравни и социални дейности в общината, Анелия Карабенчева – нотариус, Петър Симеонов – председател на кооперация в с. Търнак и Павлина Иванова – общински съветник.
С „Честит празник Европейски пенсионери!”, започна литературно – певческата програма на пенсионерски клуб „Златна есен”. Поздравителни адреси бяха прочетени от Коца Монева, Цветан Минков, Цецка Занкова, Илия Неновски. От името на инж. Василев – кмет на община Бяла Слатина, пенсионерите бяха поздравени, от г-жа Силвия Първановска, която им връчи и кошница с цветя. Много подаръци, балони и цветя имаше за старите хора. С кръшни хора и богата трапеза продължи празненството.