Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 14 март 2011 г.

Изборно събрание в читалището

На 12 март в малкия салон на НЧ "Васил Левски 1899" с. Търнак се проведе редовно отчетно-изборно събрание на читалището. Поради липсата на кворум събранието се отложи с 1 час. Събранието откри председателят на читалищното настоятелство Георги Цанков. Той изнесе отчетен доклад за дейността на читалището. Доклад изнесе и председателя на Проверителната комисия Стоян Цанковски.
Счетоводителката на читалището представи годишния отчет за 2010 г. и отчет на средствата, постъпили от членски внос. Секретар-библиотекарят Теменужка Недкова представи отчет на дейността на библиотеката за изминалата година.
Направен бе избор на ново читалищно настоятелство в състав: Георги Цанков - председател, и членове - Снежана Момчилова, Цветанка Кръстева, Диана Йотова, Лилия Николова, Марийка Йорданова и Виолета Кръстева.
Съставът на Проверителната комисия остана същия - Стоян Цанковски (председател), Бойка Лалова и Силвия Генчева.

8 март в детската градина

На 8 март в ЦДГ "Детелина" с. Търнак с кратка програма бе отбелязан Международният ден на жената (деня на мама). С песни, стихчета и пиеса децата поздравиха всички присъстващи.

Празник за 8 март

На 8 март в малкия салон на НЧ "Васил Левски 1899" - с. Търнак тържествено бе отбелязан Международният ден на жената. В празника взеха участие учениците от ОУ "Г. С. Раковски" - с. Търнак. Изнесен бе и рецитал. Веска Павлова и Надка Илиева си направиха малка закачка с мъжете. Връчиха подарък на мъжа, който винаги носи снимка на жена си в портмонето си и това бе Красимир Николов. Подаръкът му се състоеше от престилка, метла, гъба за миене на съдове, домашен сапун и щипки за простиране.
По традиция бе направена и изложба на ръкоделия и кулинарни изделия. На всички участници в изложбата бяха раздадени награди.
Празникът продължи с пълни трапези, много смях и танци.

Пенсионерите отпразнуваха 1 март в Бяла Слатина

Веска Павлова На 1 март 2011 г. послучай Деня на самодееца в гр. Бяла Слатина се проведе среща на самодейците от всички пенсионерски клубове от общината. Беше предоставен свободен достъп да микрофона за изяви. От пенсионерските клубове от с. Търнак се изявиха сладкодумната Даринка Илиева с нейните забавни вицове и анегдоти, най-паметливата Юлия Илиева с нейните рецитаторски умения и ненадминатата ни певица Радка Райкова. Бяха предоставени саморъчно направени мартеници за продажба и средствата ще бъдад дадени в Дома за деца в с. Бърдарски геран за момиченце сираче за подпомагане за абитуриентския му бал. Срещата продължи с много танци и хора.

Аира (легенда)

Нощта люлее равнината в сребърни люлки, звездите са се разсипали безредно по небето, месечината е разляла жълти води над земята, не се обажда ни врана, ни стон се чува, всичко е заспало, само откъм езерото се разлива тихо песен на кавал. Хаджи Осман крачи с едри крачки, Аира се е вкопчила в него и моли:
- Не го убивай, баба, той е невинен. Убиеш ли него, убий и мене. Ако не ме убиеш, сама ще се убия.
Хаджи Осман не отвръща нищо и само пухти. Върви, спъва се, полита и пак върви, върви.
- Нали нява да го убиеш, баба? - пита Аира.
- Няма – отвръща най-после той. Но ще го прогоня. Ще му кажа да не го виждат повече очите ми.
- Тогава и мене прогони.
- Не! Тебе ще затворя в къщи докато намеря някой правоверен и те оженя за него.
- Но аз ще умра!
- По-добре умри, отколкото да те дам на този гяур.
Пристигнаха при Стан и Хаджи Осман вместо да го съсече, както беше решил отначало, хвърли брадвата, приближи го и каза:
- Иди си, чоджум. С добро те моля, иди си. Замини някъде далече. И не се весвай насам, защото кръв ще се лее. Чуваш ли? С добро те моля. Забрави Аира. Едничка ми е тя: и радост, и утеха, и слънце – всичко.
Какво можеше да каже Стан. Тръгна си и сякаш плаваше в здрача. Аира понечи да го догони, но Хаджи Осман я задържа. Тогава тя извика:
- Стан, не ме забравяй. Аз те обичам. Чуваш ли, Стан? Обичам те.

Българският комикс "Тракомикс"

Йорданка Трифонова
През месец август 2010 г. на българския пазар излезе първият български комикс на историческа тематика "Тракомикс". Той е разделен на 7 периода - праистория, античен свят, средновековие, османско време, световните войни, сега (съвременност) и фантастика.
Създател на комикса е Димитър Запрянов.
Автор на текста и художник в раздела "Световните войни" е плевенската художничка Цвета Стоянова. Тя е родом от с. Търнак.
Ако можем да разделим работата й по подтеми, то те се наричат: 1. "За българското небе", 2. "Късмет и щастие в Париж", 3. "Ученик и учител".

Проекта за училищните ателиета се радва на голям интерес

Библиотеката с ново попълнение книги

Теменужка Недкова
Библиотеката при НЧ "Васил Левски 1899" - с. Търнак се допълни с нови 36 книги с детска литература, от което имаше голяма нужда. Те са на обща стойност 200 лв. Съдържанието на книгите е съобразено с учебния материал на учениците от 1 до 12 клас.
Книгите вече са обработени и са на разположение на читателите!!!

събота, 5 март 2011 г.

ТРИФОНОВДЕН - ден на лозарите,кръчмарите и градинарите!

Веска Павлова

В Пенсионерския клуб "Златна есен" с. Търнак отбелязяха по стар български обичай Трифон Зарезан. Инпровизирано се извърши ритуала по зарязване на лозята. Ролята на лозаря бе изпълнена от Стефан Петков,който отряза първите три пръчки и поля мястото с червено вино за здраве и берекет.
Организирана бе и дегостация на най-хубаво домашно вино. Непристрастното жури с председател Николина Петкова и членове - Дафинка Петрова и Йото Танчев, след успорвана надпревара определи виното с най-добри качества: Първо масто - на Стояна Маркова, второ място - на Цено Дочев, които получиха скромни подаръчета.
След ритуала пенсионерите си устроиха шумна веселба с трапеза, песни и много хора и танци.