Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 29 април 2016 г.

Благотворителен Великденски базар

На 28 април в центъра на Търнак се проведе Благотворителен Великденски базар на НЧ "Васил Левски 1899" с. Търнак по повод проекта "120 години с магията на театъра". Участие в базара взеха освен читалището, училището и фирма "АИРА" ООД. Освен с картички и бродирани кърпички, читалището предложи и кулинарни произведения, изработени от представителки на Пенсионерски клуб "Пчелина". Фирма "АИРА" предостави панери и великденска украса, които училище и читалище продаваха и средставата останаха за двата проекта. Сумата, която читалището събра бе 66 лв.
Децата бяха подготвили програма, а кметството организира боядисване на яйца от децата.

Съвместният празник бе уважен от кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков.

На великденска изложба в Бяла Слатина

На 27 април НЧ "Васил Левски 1899" с. Търнак взе участие във Великденска изложба,организирана от НЧ "Развитие - 1892" гр. Бяла Слатина по повод проект "Заедно учим, творим и се забавляваме" по програма "Участвам - Дарявам - Променям" на сдружение "Първи юни" гр. Бяла Слатина.
Читалището се представи с изложба на великденски картички, украса и бродирани кърпички.

На Лазарица в Търнак

На 23 април в Търнак отбелязахме Лазарица. Лазарките се събраха на центъра на селото и с песен се отправиха на чешмата край реката, Където Виолета Кръстева им разказа за празниците Лазарица и Цветница, за лритуала "кумичене" и децата пуснаха своите залчета, за да разберат коя ще бъде кумицата.
Кумица стана 2-годишната ЙоанаКръстева.


Маратонът на четенето продължи в детската градина

На 7 април Маратонът на четенето продължи в ЦДГ "Детелина" - с. Търнак. Библиотекарката Виолета Кръстева чете на децата приказките на Братя Грим "Царицата на пчелите", "Умното овчарче" и "Бременските музиканти".

Карнавал на приказните герои

На 6 април пред читалището се проведе Карнавал на приказните герои. Празникът се проведе по повод Маратона на четенето. Децата, облечени като приказни герои познаха всички приказки, отгатнаха всички гатанки и участваха в няколко игри. За награда всяко дете получи подарък книжка с приказки.


Вече сме грамотни

На 1 април учениците от 1 клас на ОУ "Г. С. Раковски" отпразнуваха с кратка програма своя празник "Вече сме грамотни". С него те показаха, че вече знаят всички букви. А за награда получиха книжки от класната г-жа Тетевенска.

Представяне на проект "Час и междучасие"

На 23 март ОУ "Г. С. Раковски" представиха спечеления от тях проект по Програма "Участвам - Дарявам - Променям" на сдружение "Първи юни" - Бяла Слатина "Час и междучасие". Проектът е насочен към създаване на училищно радио.
Гости на срещата бяха Кметът на Община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков, кметът на с. Търнак - Йото Марков, Йонка Данова от ЦМДТ "Амалипе" и представители на Тръст за социална алтернатива.
Ученици от училището изнесоха поздравителен концерт, а г-жа Милчева представи основните цели и насоки на проекта.

Отчет на читалището

На 20 март в малкия салон на НЧ "Васил Левски 1899" се проведе Годишното отчетно събрание на читалищното настоятелство. Събранието бе открито от председателя Георги Цанков. Той представи и отчета задейността на читалището за 2015 г. Стоян Цанков представи финансовият отчет и отчета на Проверителната комисия, а Виолета Кръстева представи отчета за библиотечната дейност.