Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 23 декември 2020 г.

Читалището с кампания в #ЩедриятВторник

 Читалище "Васил Левски 1899" се включи в инициативата #ЩедриятВторник за набиране на средства за ремонт на покрива на салона. 


Читалището с нов проект

 Читалище "Васил Левски 1899" отново спечели проект по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" към Министерство на културата. Бяха закупени 111 книги на стойност 1192,74 лв.

Участие на фестивал в Буковец

 На 29 септември танцов състав "Аира" и певческата група при ПК "Пчелина" взеха участие в петото издание на фестивала "Тъпан бие, хоро се вие, Буковец се весели, българското да съхрани".