Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 17 февруари 2023 г.

Среща за кариерно развитие

 На 28 януари се проведе поредната среща по проект “Младежки форум с.Търнак” на НГ "Младите за Търнак", финансиран от Европейски корпус за солидарност. Този път темата бе “Реализация на пазара на труда” с лектор Галя Илиева - предприемач. Младежите представиха визията си за бъдещата си реализация. Подготвиха CV и получиха насоки за успешно представяне на интервю за работа.


Бабинден в Търнак

 На 21 януари в Търнак отбелязахме Деня на родилната помощ. Гости на тържеството бяха инж. Иво Цветков - кмет на Община Бяла Слатина, Боряна Петкова - зам. кмет „Хуманитарна дейност и интеграция“, Йото Лалов - кмет на с. Търнак. Танцов състав "Аира" и Габриел Генадиев поздравиха присъстващите. В ролята на акушерката за поредна година влезе сестра Маркова.