Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 1 декември 2017 г.

Краеведска конференция

На 15 ноември за поредна година краеведът Виолета Кръстева се включи в Краеведската конференция на Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца "Миналото на родния край - послание към бъдещето" с материал за местната река Гостиля "Гостиля по пътя към Искър и Дунав".