Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 2 април 2015 г.

Отчетно събрание на читалището

На 21 март се проведе Отчетно събрание на НЧ "Васил Левски - 1899" - с. Търнак. То включваше отчетни доклади от Председателя на Читалищното настоятелство Георги Цанков, от Председателя на Проверителната комисия Стоян Цанковски, и на секретаря на читалището Теменужка Недкова. Приети бяха и нови членове на Общото събрание.

сряда, 1 април 2015 г.

Отново е 8 март

На 8 март Кметство- с. Търнак организира общоселско тържество в Пенсионерския клуб по повод Международния ден на жената. По традиция бе направена изложба на ръкоделия и кулинарни специалитети.