Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 31 август 2016 г.

Пенсионерски клуб "Пчелина" на фестивал в Търнава

 На 13 август певческата група при Пенсионерски клуб "Пчелина" - с. Търнак взе участие в четвъртото издание на Фолклорния фестивал "Ехо в родния край -  Георги Горелски" в с. Търнава, организиран от НЧ "Напредък 1898" с. Търнава и Кметство с. Търнава и се провежда под патронажа на Община Бяла Слатина.