Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 22 февруари 2012 г.

Работна среща по проект в ОУ "Г. С. Раковски"

На 21 февруари в сградата на начален етап на ОУ „Г. С. Раковски” – с. Търнак се проведе поредната работна среща по проект „Ефективно партньорство за пълноценна интеграция”, който се осъществява съвместно с ЦОИДУЕМ – гр. София. Ръководител на проекта е директорът на училището Людмил Николов, а координатор – началният учител Светла Върбанова.
Целта на проекта е стимулиране процесите на успешна интеграция на децата и учениците от с. Търнак като една от основните характеристики на модернизация на българската образователна система.
На срещата присъстваха представител на Кметство – с. Търнак, г-жа Мариета Иванова – директор на ЦДГ „Детелина” – с. Търнак, като партньор по проекта, родители, общественици.
ОУ „Г. С. Раковски” – с. Търнак активно участва в различни проекти, с цел повишаване на образователната дейност, свиване на проблема с отсъстващите ученици и включването на родителите както в проектите, така и в цялостната учебна дейност на училището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар