Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 26 юни 2012 г.

Изложба на старобългарски ръкописи

На 18 май по повод Международният ден на музеите и честване на 35 години от създаването на музейната сбирка в НЧ "Васил Левски - 1899" във фоайето на читалището бяха изложени ксерокопия на Старобългарски книги и украси на старобългарската книга. Представени бяха: Манасиева хроника, Томичов псалтир, Асеманиево евангелие, Зографско евангелие, Хилендарска летопис и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар