Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 20 септември 2012 г.

Екскурзия

Няма коментари:

Публикуване на коментар