Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 8 май 2013 г.

Концерт за 8 март


На 8 март за поредна година жителите на с. Търнак отбелязаха Международният ден на жената.
Големият салон на НЧ „Васил Левски – 1899” отново се изпълни с песни, танци и стихове за нея – майката, жената.

Участие в празника взеха учениците от ОУ „Г. С. Раковски”, децата от ЦДГ „Детелина”, танцов състав „Изворче” към читалището и певческата група при Пенсионерски клуб „Пчелина”.
Неизменна част от празника бе и подредената изложба от ръкоделия и кулинарни изкушения, за които имаше и награди.

Няма коментари:

Публикуване на коментар