Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 16 януари 2014 г.

Представяне на новата книга на нашия земляк Петър Доневски „На село зреят черешите”

От сайта на Община Бяла Слатина (http://www.byala-slatina.com)
със съкращения
На 17 юни в София се състоя представяне на новата книга на нашия земляк Петър Доневски  „На село зреят черешите”. Присъстваха много известни български творци – Георги Константинов, Драгомир Шопов, Матей Шопкин, Никола Инджов, Христо Черняев и други. 
Шестата книга на Доневски е отново за селото. След неговите „Уморени пътища” тази е по-оптимистична. Но разказите и стилът на писателя са неизменни. Връщат ни към „реално изживени времена, история, която ни учи”. Те „не са измислени”, а са „реално отражение на една действителност, която никой не може да отрече”.
Своя музикален поздрав поднесе и вокалната група към Пенсионерския клуб. Бяха прочетени и поздравителни адреси от инж. Иво Цветков – кмет на Община Бяла Слатина и от инж. Харалампи Петков председател на Общинския съвет. А председателят на читалището Николай Алексиев поздрави лично автора.
Разказите на Петър Доневски са не само увлекателни и художествени, те са и един жив летопис, една история на българското село, и то селото от нашия Белослатински край. Той ни връща към „силата на чернозема и тихите вечери край Скът”. А ние, неговите читатели оставаме завинаги подвластни на „духа и магията на родния край”. Благодарим му за това!

Няма коментари:

Публикуване на коментар