Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 6 октомври 2014 г.

Участие в Койнаре

Няма коментари:

Публикуване на коментар