Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 1 януари 2015 г.

Читалището се включи в националната инициатива „Чети с мен“

Няма коментари:

Публикуване на коментар