Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 2 април 2015 г.

Отчетно събрание на читалището

На 21 март се проведе Отчетно събрание на НЧ "Васил Левски - 1899" - с. Търнак. То включваше отчетни доклади от Председателя на Читалищното настоятелство Георги Цанков, от Председателя на Проверителната комисия Стоян Цанковски, и на секретаря на читалището Теменужка Недкова. Приети бяха и нови членове на Общото събрание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар