Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 13 април 2018 г.

Отчетно събрание на читалището

На 17 март се проведе Годишното отчетно събрание на НЧ "Васил Левски 1899". Отчети представиха председателя на читалището Виолета Кръстева и председателя на проверителната комисия Галя Илиева. Водещо на това събрание бе актуализирането на устава на читалището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар