Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 8 ноември 2018 г.

"Пчелина" на 10 години

На 6 ноември в ресторант "Скът" в Бяла Слатина членовете на Пенсионерски клуб "Пчелина" отбелязаха своя 10-годишен юбилей. Празникът им бе уважен от пенсиорески клубове от цялата община.
Официални гости на празника бяха Иво Цветков - кмет на Община Бяла Слатина, Йото Марков - кмет на Търнак и Пенка Минова - управител на фирма "Стартмес" ЕООД.

Няма коментари:

Публикуване на коментар