Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 5 март 2019 г.

На "Фършанги"

 На 2 март Младежки театрален състав "Светулка" при читалище "Васил Левски 1899" взе участие в Осмия карнавален фестивал "Фършанги" в Бърдарски геран. На банашка сцената те представиха сценката "Клюкарки".

Няма коментари:

Публикуване на коментар