Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 1 април 2019 г.

Сцена в подкрепа на децата ще се строи по проект

На 29 март бе подписан договор между Сдружение "Първи юни" - Бяла Слатина и неформална група "Бъдеще за Търнак" за финансиране на проект за изграждане сцена на открито в Търнак в помощ на Читалището, самодейните състави, детската градина и училището. Проектът ще се реализира в партньорство с Кметство Търнак и се предвижда сцената да бъде в центъра на селото. Координатор на проекта е Павлина Иванова.

Няма коментари:

Публикуване на коментар