Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 26 юли 2019 г.

Четвърто издание на събора "Ехо от Търнак"

На 13 юли се проведе четвъртото издание на фолклорния събор „Ехо от Търнак”. Финансова подкрепа за реализирането му оказаОбщина Бяла Слатина. На сцената пред читалището се представиха над 200 участника от Оходен, Малорад, Търнава, Попица, Кнежа, Еница, Девенци, Сухаче и др. Сред официалните гости на мероприятието бе Боряна Петкова - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция" в Община Бяла Слатина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар