Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 23 декември 2020 г.

Читалището с нов проект

 Читалище "Васил Левски 1899" отново спечели проект по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" към Министерство на културата. Бяха закупени 111 книги на стойност 1192,74 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар