Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 28 април 2021 г.

Остави всичко и чети

 На 12 април читалище "Васил Левски 1899" се включи в инициативата на фондация "Детски книги" "Остави всичко и чети".

Няма коментари:

Публикуване на коментар