Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 28 май 2021 г.

"Дъга от цветя" организира училището в Търнак

На 25 май на ИОУ "Г. С. Раковски" взе участие в Национална програма “Участвай променяй-родителят, активен партньор в училищния живот”, под надслов "Дъга от цветя"!

Гости на тържеството бяха:

- Кмет на кметството Търнак - Йото Марков.

- Валери Леков - журналист в НР "Хр. Ботев"

Наталия Цекова - актриса.

Светлина Берова - секретар на читалище "Развитие" 1892.

Йонка Данова - координатор на "Амалипе".

Людмил Николов - бивш директор на ОУ "Г.С.Раковски", с.Търнак.


Няма коментари:

Публикуване на коментар