Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 20 юли 2021 г.

Читалището с пореден спечелен проект

 На 6 юли бе подписан договор межде читалище "Васил Левски 1899" и Обществен дарителски фонд "Участвам, дарявам, променям" гр. Бяла Слатина за реализиране на проект "Детство мое". Проектът предвижда организирането на занимания и спорни инициативи за деца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар