Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 24 август 2021 г.

ОУ "Г. С. Раковски" - иновативно училище

За втора поредна година ОУ "Г. С. Раковски" влезе в списъка на иновативните училища в България на Министерство на образованието и науката. За учебната 2021/2022 г. училището е единственото на територията на община Бяла Слатина с такъв статут.


Няма коментари:

Публикуване на коментар