Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 4 март 2022 г.

Младежи продаваха мартеници в подкрепа на читалището

 От 24 февруари до 1 март младежи от Неформална група "Младите за Търнак" продаваха мартеници в центъра на селото. Те събраха сумата от 60 лв., която ще подпомогне разходите по проекта "Младежка сила за с. Търнак" в подкрепа на читалището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар