Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 4 ноември 2022 г.

Нова дарителска кампания

 Читалище "Васил Левски 1899" отново набира средства. Този път кампанията е насочена към Малкия салон, в който се провеждат репетиции и тържества.

"Читалището – където децата от Търнак израстват" е името на кампанията и всеки може да дари средства тук:

https://platformata.bg/bg/kauzi/1819:chitalishte-turnak/details/campaign.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар