Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 17 февруари 2023 г.

Среща за кариерно развитие

 На 28 януари се проведе поредната среща по проект “Младежки форум с.Търнак” на НГ "Младите за Търнак", финансиран от Европейски корпус за солидарност. Този път темата бе “Реализация на пазара на труда” с лектор Галя Илиева - предприемач. Младежите представиха визията си за бъдещата си реализация. Подготвиха CV и получиха насоки за успешно представяне на интервю за работа.


Няма коментари:

Публикуване на коментар