Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 27 април 2023 г.

Посещение на театъра в Плевен по проект на НФ "Култура"

На 11 април децата от театралните състави при НЧ "Васил Левски 1899" с. Търнак посетиха Драматично - куклен театър "Иван Радоев" - Плевен . Посещението е по проект "Театърът е магия" по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria . Децата се запознаха с историята и дейността на театъра. Разгледаха всички зали, включително мястото, в което актьорите изчакват за излизане на сцена. Видяха процеса на подготовка на декора. Запознаха се с професиите в театъра, както и с интересни случки от театралния живот.

Денят продължи с посещение на Къща-музей "Цар Александър  II Освободител" и Панорама "Плевенска епопея 1877".
Няма коментари:

Публикуване на коментар