Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 2 май 2023 г.

Обмяна на добри практиви в училището в Търнак

инф. от училището 

На 27 април ОУ "Г. С. Раковски" с. Търнак бе домакин на свои колеги и ученици от няколко училища в страната с цел обмяна на опит и добри практики по НП " Иновации в действие". Гости и участници в срещата бяха: ОУ " Д- р Петър Берон" , с. Желю Войвода; НУ  " Отец Паисий", с. Върбица; СУ " Христо Ботев" , с. Габаре; Евгени Ангелов- директор на НУ " Христо Смирненски", гр. Бяла Слатина; Галя Яхова- директор на ПГО " Елисавета Багряна", гр. Бяла Слатина; Мария Димитрова- Старши експерт по организация на средното образование- РУО Враца. 

Денят премина в споделяне на добри практики и обмяна на опит между учители и ученици от училищата. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар