Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 7 октомври 2010 г.

Пенсионерските клубове с участие в Бяла Слатина
На 1 октомври в салона на читалище "Развитие-1892" - гр. Бяла Слатина се проведе концерт послучай Международният ден на възрастните хора. Участие взеха вокалните групи към пенсионерските клубове от с. Търнак.


Участие взеха общо 11 групи от цялата община.


Няма коментари:

Публикуване на коментар