Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 15 октомври 2010 г.

"Златна есен" посрещнаха гости от Кнежа

Веска Павлова

На 13.Х.2010 г. пенсионерите от пенсионерски клуб "Златне есен" с. Търнак посрещнаха своите приятели от пенсионерски клуб гр.Кнежа за да си спомнят първата си среща при тях и с пожелания за гореща да е тя в Търнак.

Гостите бяха поздравени от певческата група "Дълголетие" при пенсионерски клуб "Златна есен" с. Търнак и с пожелания "в утрешния ден ясен, живота ни да става по прекрасен, да се виждаме все така весели, засмени и добре пременени". С песни и танци се веселиха и живота труден си разнообразиха, че времето бързо минава и само спомена остава.

Не останаха назад и гостите. Тяхни изявени самодейци ги поздравиха с няколко хуморески и анекдоти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар