Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

сряда, 24 ноември 2010 г.

Първа работна среща

Светла Върбанова

На 09.11.2010 година ученици, учители, родители и общественици започнаха активна работа по проекта на РИО –ВРАЦА И ЦОИДУЕМ-СОФИЯ
УЧИЛИШНИ АТЕЛИЕТА “КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА”
Основната цел на проекта :
Създаване на атмосвера за взаимно уважение толерантност и разбирателство и възможност за опознаване на културното многообразие в област Враца.
Една от основните задачи е да привлече и задържи децата в училище, като ги включи в разнообразните дейности на ателиетата, без значение от етническия им произход. Ателиетата ще функционират като центрове за информация, коментар, проучване и въпроси за културното многообразие в общината, като след това всяко ателие ще получи възможност за публична изява на дейността си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар