Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 23 декември 2010 г.

Пенсионерски клуб "Пчелина" гостува в Дома за стари хора

Няма коментари:

Публикуване на коментар