Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 14 март 2011 г.

Изборно събрание в читалището

На 12 март в малкия салон на НЧ "Васил Левски 1899" с. Търнак се проведе редовно отчетно-изборно събрание на читалището. Поради липсата на кворум събранието се отложи с 1 час. Събранието откри председателят на читалищното настоятелство Георги Цанков. Той изнесе отчетен доклад за дейността на читалището. Доклад изнесе и председателя на Проверителната комисия Стоян Цанковски.
Счетоводителката на читалището представи годишния отчет за 2010 г. и отчет на средствата, постъпили от членски внос. Секретар-библиотекарят Теменужка Недкова представи отчет на дейността на библиотеката за изминалата година.
Направен бе избор на ново читалищно настоятелство в състав: Георги Цанков - председател, и членове - Снежана Момчилова, Цветанка Кръстева, Диана Йотова, Лилия Николова, Марийка Йорданова и Виолета Кръстева.
Съставът на Проверителната комисия остана същия - Стоян Цанковски (председател), Бойка Лалова и Силвия Генчева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар