Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 25 октомври 2011 г.

Читалището спечели допълваща субсидия

Народно читалище "Васил Левски - 1899" в Търнак спечели допълваща субсидия в размер на 1000 лв. Средствата са част от предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища за художествено-творческа дейност.
Кандидатстването за допълваща субсидия се извърши на базата на утвърдени Правила и чрез подаване на проектен фиш.
Одобрени са общо осем читалища в община Бяла Слатина: НЧ „Развитие – 1892” – гр. Бяла Слатина, НЧ „Никола Вапцаров – 1920” – с. Соколаре, НЧ „Васил Левски – 1899” – с. Търнак, НЧ „Просвета – 1930” – с. Буковец, НЧ „Напредък – 1897” – с. Попица, НЧ „Просвета – 1926” – с. Алтимир, НЧ „Съзнание – 1919” – с. Бъркачево, НЧ „Зора – 1904” – с. Габаре.

Няма коментари:

Публикуване на коментар