Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

понеделник, 21 ноември 2011 г.

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ УВАЖИ ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО ТЪРНАК ПО ПОВОД ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

в. "Вестител"

С духова музика в центъра на с. Търнак, на 18 ноември 2011г. започна традиционния събор на селото, който съвпада с два големи религиозни празника Архангелов ден и Деня на християнското семейство.
В кабинета на Илка Тодорова – Кмет на с. Търнак се състоя среща с населението, а от 18.00 ч. в големия салон НЧ „Васил Левски-1899” бе изнесена музикално – поетична програма с участието на Детско-юношески танцов състав "Изворче" при НЧ"Васил Левски 1899"; Танцов състав за модерни танци"Каприз"при НЧ"Васил Левски 1899"; Певческа група"Пчелина"при Пенсионерски клуб"Пчелина с.Търнак; Ученици от ОУ"Г.С.Раковски"с.Търнак и др.самодейци от село Търнак (баба Юла; хумористката Дарина Динкова).

Водещите Таня и Нелина представиха накратко географското положение и историческите факти за с.Търнак. То е разположено сред равнина по двата бряга на р. Гостиля и се влива като ляв приток на р. Искър. Районът на Търнак е богат с исторически паметници и останки от стари селища. В цялото му землище се издигат повече от двадесет тракийски надгробни могили, които са от бронзовата и желязната епоха.


Тържеството бе уважено от Кмета на Община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков и експерти от Общинска администрация. Много емоционален и същевременно строго институционален бе поздравителния адрес от името на инж. Цветков, към жителите и гостите на с. Търнак.
Празничната програма бе изпъстрена с много песни, стихотоворения и танци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар