Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 15 май 2012 г.

ОУ "Г. С. Раковски" с фестивал

На 24 април ОУ "Г. С. Раковски" съвместно с ЦДГ "Детелина" и НЧ "Васил Левски - 1899" проведе фестивала "С магията на танца и песента". Мероприятието бе заключителният етап на проектът на ОУ "Г. С. Раковски" и ЦОИДУЕМ - гр. София "Ефективно партньорство за пълноценна интеграция", по който ЦДГ "Детелина" е партньор.
Във фестивала участие взеха учениците от всички ателиета: "Фолклор", "Изкуство", "Родолюбие", "С магията на танца и песента", "Да танцуваме заедно", Етнорепортер".
За всички участници бяха подготвени награди и лакомства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар