Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 15 май 2012 г.

"Златна есен" гостува в Кнежа

Няма коментари:

Публикуване на коментар