Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 29 април 2016 г.

На Лазарица в Търнак

На 23 април в Търнак отбелязахме Лазарица. Лазарките се събраха на центъра на селото и с песен се отправиха на чешмата край реката, Където Виолета Кръстева им разказа за празниците Лазарица и Цветница, за лритуала "кумичене" и децата пуснаха своите залчета, за да разберат коя ще бъде кумицата.
Кумица стана 2-годишната ЙоанаКръстева.


Няма коментари:

Публикуване на коментар