Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 29 април 2016 г.

Отчет на читалището

На 20 март в малкия салон на НЧ "Васил Левски 1899" се проведе Годишното отчетно събрание на читалищното настоятелство. Събранието бе открито от председателя Георги Цанков. Той представи и отчета задейността на читалището за 2015 г. Стоян Цанков представи финансовият отчет и отчета на Проверителната комисия, а Виолета Кръстева представи отчета за библиотечната дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар