Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

четвъртък, 9 март 2017 г.

Тържество за 8 март

Теменужка Недкова 


На 8 март в Читалище "Васил Левски 1899" отбелязахме Деня на жената.В програмата взеха участие учениците от ОУ"Г. С. Раковски" и певческа група "Пчелина" към ПК Пчелина. Гости на тържеството бяха инж. Иво Цветков Кмет на Община Бяла Слатина и Йото Марков Кмет на с. Търнак. На участниците в изложбите по кулинария и ръкоделие бяха раздадени скромни награди подсигурени от НЧ"В. Левски 1899".

Няма коментари:

Публикуване на коментар