Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 31 март 2017 г.

Отчетно-изборно събрание в читалището

На 18 март в Малкия салон на читалището се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на НЧ "Васил Левски 1899". След дълго обсъждане се избра и новото ръководство. За председател бе избрана Виолета Кръстева, а в настоятелството влязоха и Лилия Николова, Георги Цанков, Нели Георгиева и Добрина Цветкова. Проверителната комисия е в състав Галя Йотова - председател, Мария Георгиева и Николай Стоянов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар