Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

вторник, 3 октомври 2017 г.

Помощници в библиотеката

На 21 юли деца помагаха при обработването на новозакупени книги в библиотеката при читалището в Търнак. Малките помощници лепяха датници и слагаха печати. Така те се докоснаха до част от библиотечната дейност и проследиха пътя на книгата от постъпването й в библиотеката до достъпа й до


читателя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар