Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 8 ноември 2019 г.

Читалището в Търнак отбеляза 120 години
На 21 септември 2019 г. Народно читалище „Васил Левски 1899“ с. Търнак отбеляза своя 120-годишен юбилей. В празника взеха участие самодейните състави при читалището, певческата група при Пенсионерски клуб „Пчелина“, както и духовата музика при НЧ „Заря-1911“ с. Бутан. Гости на празника бяха кметът на Община Бяла Слатина Иво Цветков, кметът на Търнак Йото Лалов, Татяна Мариновска – библиотекар от НЧ „Напредък 1898“ с. Търнава, Даринка Миловска – секретар при НЧ „Напредък 1897“ и др.
Стотици самодейци са преминали през читалищните колективи и са оставили частица от сърцето си в този храм на духовността! И нека още толкова да преминат! Да поемат пламъка от предците ни и да го съхранят за бъдните поколения! Защото читалището не е само сградата! Читалището са хората, които в годините са имали и ще имат потребността да се докоснат до историята, до фолклора, до книгата. Нека пазим този свещен пламък, запален от предците ни преди 120 години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар