Търнак се нареди сред уникалните европейски селища

Село Търнак е удостоено със ЗЛАТЕН ПЕЧАТ за Уникално европейско селище с културно и историческо значение

петък, 8 ноември 2019 г.

на фестивал на пенсионерските клубове

На 12 септември певческата група при ПК "Пчелина" взе участие в традиционния фестивал на пенсионерските клубове, който се провжда в рамките на Панаирни дни - Бяла Слатина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар